ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 9,500 - 10,000 นครปฐม
เจ้าหน้าจัดซื้อ (่ด่วน!!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลัง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.