ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไม้ (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน) ด่วนมาก!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจตลาด (ด่วนมาก!!!!!) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sale ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.