ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายระหว่างประเทศ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับด่วนมาก!!!!!) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อมประกอบ (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน) ด่วนมาก!... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไม้ (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน) ด่วนมาก!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งเอกสาร 10,000 - 10,500 นครปฐม
Total 17 lists.