ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร นำเข้า - ส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแต่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.