ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - ด่วนมาก 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ - ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค/ช่างเครื่อง/ช่างไฟฟ้า --- ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.