ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ คุมเครื่องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - ด่วนมาก 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ - ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.