ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค/ช่างเครื่อง/ช่างไฟฟ้า --- ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักเคมี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - ด่วนมาก 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.