ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศกรรมไฟฟ้า 17,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ (งานโยธา) 45,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Supervisor งานโครงสร้าง สถาปัตย์และตกแต่งภายใน 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล QS-MEP 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.