ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศกรรมไฟฟ้า 17,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Network Administrator 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Project Architect 41,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ 45,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.