ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 15,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 14,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยจัดการร้านอาหาร 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Production Planning Offcer ไม่ระบุ ปทุมธานี
QA Staff ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 47 lists.