ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.