ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประจำฝ่ายอัญมณี 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำฝ่ายอัญมณี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการด้านเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เสมียน ประจำในโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแกะ(ช่างเครื่องประดับอัญมณี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.