ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่สัตว์พาหะ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนักงานควบคุมเครื่องจักรการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
กราฟิกดี ไซด์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.