ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกควบคุมสัตว์พาหะ 10,000 - 20,000 ฉะเชิงเทรา
พนักงานขาย 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนักงานควบคุมเครื่องจักรการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 18 lists.