ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาปนิกก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (ประจำโครงการราชพฤกษ์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซื้ออะไหล่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.