ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกค้าปลีก (Food Service) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกขายอุตสาหกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสขายอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกค้าปลีก (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.