ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกค้าปลีก (Food Service) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกขายอุตสาหกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสขายอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกค้าปลีก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales (สินค้าแป้งรำข้าว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.