ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานการผลิต 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด-ขาย 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
Total 12 lists.