ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บัญชีขาจ่าย *รับสมัครด่วน!!! 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการบริหาร !รับสมัครด่วน! 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.