ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รายงานและการวิเคราะห์ 28,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์อาชีวะ 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
Education Conselor Manager 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าจัดทำเว็บไซต์ (Web Develop) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.