ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิชาการสังคมศึกษา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสื่อและประสานงานโครงการด้านการศึกษา (Edu... 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล (HR Manager) 30,000 - 37,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) 15,000 - 18,000 เชียงใหม่
Total 29 lists.