ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 25,000 - 35,000 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกการตลาด (ผลิตภัณฑ์อาชีวะ) 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
Education Counselor Manager 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าจัดทำเว็บไซต์ (Web Develop) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.