ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ (KTB-สาขาสวนมะลิ) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการช่างอาคาร (CUEL) 18,000 กรุงเทพมหานคร
Operator (ISS-อาคารพญาไท พลาซ่า) 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy จ.ตรัง 13,000 - 20,000 ตรัง
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy จ.อุบล... 13,000 - 20,000 อุบลราชธานี
Total 144 lists.