ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าร้านขายงานสินค้าหัตถกรรม (บองมาเช่) ด่วน... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสินค้างานหัตถกรรม (ร้านสำนักงานใหญ่ พระร... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำร้าน ดอยตุง ค่าเฟ่ ไม่จำเป็นต้องมีประส... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า (อาหารแปรรู... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.