ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ 10,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ/เด็กติดรถส่งของ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเคมี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
คนขับรถส่งของ(ใบขับขี่ประเภทที่ 4 จะได้รับการพิจาร... 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.