ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ 10,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
คีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเคมี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Technical Engineer Support (ด่วนมาก! สัมภาษณ์ทราบ... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.