ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ/เด็กติดรถส่งของ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเคมี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
คนขับรถส่งของ(ใบขับขี่ประเภทที่ 4 จะได้รับการพิจาร... 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งของส่งเอกสาร 7,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.