ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Support (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Programmer (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร (ประจำศูนย์การค้า The up พระราม 3) 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Communicationตู้ mailbox (บริษัทในเครือ)... 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
Draftman (ตู้ MAILBOX ) (บริษัทในเครือ) ด่วน 13,000 - 17,000 สมุทรปราการ
Total 33 lists.