ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี / การเงิน 3 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายขาย SITE/โรงงาน 3 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.