ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ทำงานที่พัทยาเหนือ 15,500 - 20,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สถานที่ปฎิบัติงาน RCA 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สถานที่ปฎิบัติงาน RCA 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ปฎิบัติงาน RCA 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 465 lists.