ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเชียร์ขายสินค้า ประจำศูนย์การค้า / ห้างสรรพ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเชียร์ขายสินค้า ประจำศูนย์การค้า / ห้างสรรพ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ประจำห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี เ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี, เอ็ม... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงาน PC ประจำห้างสรรพสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 437 lists.