ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สมาชิกบัตร ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่โฆษณา (Social Media) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 14 lists.