ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารงานจราจร ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานรายวัน (จัดสวน) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค(ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค(งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 18 lists.