ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (จัดหาทัวร์) ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรไฟฟ้า / หัวหน้างานควบคุมระบบไฟฟ้า ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้างานธุรกิจสัมพันธ์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานรายวัน (จัดสวน) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 18 lists.