ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานส่งน้ำแข็ง 9,000 - 10,500 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค ( ฝ่ายบริหารโครงการ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานธุรการ (รายวัน) 9,000 - 10,500 ปทุมธานี
Total 17 lists.