ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรายวัน (ก่อสร้าง ซ่อมแซม ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค(ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานธุรการ (รายวัน) 9,000 - 10,500 ปทุมธานี
พนักงานแคชเชียร์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 19 lists.