ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าเขตขายต่างจังหวัด(Sales Supervisor) ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขายเครดิต(Credit Sales) ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ นครปฐม
HRD Supervisor ไม่ระบุ นครปฐม
Marketing Manager ไม่ระบุ นครปฐม
Total 15 lists.