ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผช.วิศวกร (Lio Bliss บ้านกล้วย ) ไม่ระบุ นนทบุรี
หน.แผนกขาย (โคราช นครราชสีมา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช.กก.ผจก.สายงานบริหารทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนก/รองผจก.ส่วนประสานงานราชการ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช.กก.ผจก. ด้านการตลาด/ผอ.ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 34 lists.