ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย - Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ภายนอกสนามบินสุวรรณภูม... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-สนามบินสุวรรณภูมิ 11,000 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานบริการสายการบิน 11,500 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร 10,500 - 13,000 สมุทรปราการ
Total 10 lists.