ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการสายการบิน 11,500 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร 10,500 - 13,000 สมุทรปราการ
Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย - Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
Total 9 lists.