ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-สนามบินสุวรรณภูมิ 11,000 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานวินิจฉัยภาพ (X-ray Cargo) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานบริการสายการบิน 11,500 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร 10,500 - 13,000 สมุทรปราการ
Total 9 lists.