ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์ประจำ ไม่ระบุ ปทุมธานี
อาบน้ำตัดขน 10,000 - 12,000 ปทุมธานี
ธุรการส่วนกลาง 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
พนักงานช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.