ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ (ทำงานด้านธุรการและช่วยงาน IT) 9,000 - 12,500 ปทุมธานี
ธุรการบัญชี 9,000 - 11,500 ปทุมธานี
สัตวแพทย์ประจำ ไม่ระบุ ปทุมธานี
อาบน้ำตัดขน 10,000 - 12,000 ปทุมธานี
พนักงานช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 13 lists.