ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทำความสะอาด (รพ.เปาโล เกษตร) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสิร์ฟ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (รพ.พญาไท 1) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเวชระเบียน ประจำ รพ.พญาไท 1 (วุฒิ ปวส.) 10,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.