ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call Center (รพ.พญาไท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาอังกฤษ (รพ.พญาไท 1) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิ์ผู้ป่วย (รพ.เปาโล เกษตร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานประกัน (รพ.พญาไท นวมินทร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเวชระเบียน (รพ.เปาโล โชคชัย4) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.