ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Web Programmer(สาขานิคมลาดกระบัง) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
wharehouse officer(ฝ่ายผลิต-นิคมลาดกระบัง) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Technical support (สาขา-โคราช) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support onsit(ที่ลาดกระบัง)**ด่วนมาก** 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Network &System; **(ด่วนที่สุด)**สาขานิคมลาดกระบัง 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.