ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Network Operation Center(เชียงใหม่)ด่วนที่สุด 13,000 - 18,000 เชียงใหม่
Engineer(วิศวกรโครงข่าย) (ประจำนครราชสีมา) 13,000 - 15,500 นครราชสีมา
Technician Support (Outsource)**ด่วนที่สุด** 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต (Sinet)(โคราช) 10,000 นครราชสีมา
Senior Direct sale (สาขาโคราช)**ด่วน** 10,000 - 15,000 นครราชสีมา
Total 17 lists.