ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานศูนย์อาหาร ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวั... ไม่ระบุ ชลบุรี
เจ้าหน้าที่อาคาร (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต, ปิ่นเ... ไม่ระบุ อุดรธานี
พนักงานแคชเชียร์ ประจำเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น / ประจำ... ไม่ระบุ อุดรธานี
หัวหน้างานระบบสุขาภิบาล(ประจำเซ็นทรัล พลาซา นครราช... ไม่ระบุ อุดรธานี
เจ้าหน้าที่การตลาด - เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา/ เซ็... ไม่ระบุ อุดรธานี
Total 75 lists.