ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าแผนก การตลาดแ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Loss & Prevention ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ(ประจำสำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด (เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา... ไม่ระบุ ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ Event สวนน้ำ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 59 lists.