ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี>>>ประจำเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Accounting Section Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Tax Section Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Tax Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Finance Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 40 lists.