ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ : ควบคุมสำนักงานเร่งรัดหนี้สินภาย... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ : ส่วนงานควบคุมตัวแทนเร่งรัดหนี้สินภายนอ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.พระนครศรีอยุธย... ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อส่วนบุคคล (ทางโทรศัพท์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 51 lists.