ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สัตวบาลส่งเสริม 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สัตวแพทย์ ประจำจังหวัดลพบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.