ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน 12,500 - 13,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี... ไม่ระบุ ลพบุรี
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 23 lists.