ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC 9,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เซลล์ดีพาร์ท 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.