ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ขอนแก่น) 12,000 - 15,000 ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาจันทบุรี 13,000 - 15,000 จันทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.