ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน ประจำสาขาพัทยา ไม่ระบุ ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 15,000 - 19,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (A/P : Account Payable) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.