ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการการขาย 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Receptionist (สัญญาจ้าง 6 เดือน) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Market Analyst/Research Analyst ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.