ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรส่วนดูแลระบบ - TBE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ CDM และ ISO Document Control ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดส่ง - สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 125 lists.