ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 18,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงาน 9,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.