ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.