ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Representative 3,500 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.