ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานต้อนรับประจำโชว์รูม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Law Legal Administrator 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Network 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Store Manager for Fashion 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 94 lists.