ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกกวดวิชา 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิชาการกวดวิชา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Manager) 30,000 - 36,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) 15,000 - 18,000 เชียงใหม่
Total 23 lists.