ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร (สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานเชียง... 23,000 - 33,000 เชียงใหม่
พนักงานขาย (Education Advisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Education Conselor Manager 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าจัดทำเว็บไซต์ (Web Develop) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.