ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Education Conselor Manager 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าจัดทำเว็บไซต์ (Web Develop) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการภาคการขาย (ทุกภาค) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานการผลิต 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.