ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบและพัฒนา R&D (หลายอัตรา) 20,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร SMT 10,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาออก (Qc outgoing) 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC inprocess) 14,000 - 15,000 สมุทรสาคร
Sales ประจำภาคใต้เขต3 (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ส... 20,000 - 25,000 ระนอง
Total 20 lists.