ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอา... 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้าง 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อาวุโส 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก อาวุโส 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.