ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำ... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบงานก่อสร้างอาคาร โรงงานนิคมอุตสาหกรรม... 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการบ้านและโรงแรม จ.นครราชสี... 18,000 - 30,000 นครราชสีมา
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ อ.บางปะหันอยุธยา จ. 25,000 - 35,000 พระนครศรีอยุธยา
วิศวกรออกแบบระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอา... 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.