ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการ โรงงานนิคมอุ... 15,000 - 25,000 ฉะเชิงเทรา
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ อาคารพาณิชย์ลาดกระบัง 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการบ้านและโรงแรม... 15,000 - 25,000 นครราชสีมา
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการบ้านและโรงแรม จ.นครราชสี... 18,000 - 30,000 นครราชสีมา
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ อ.บางปะหันอยุธยา จ. 25,000 - 35,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 22 lists.