ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อาวุโส 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.... 15,000 - 25,000 กาญจนบุรี
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการบ้านและโรงแรม จ.นครราชสี... 18,000 - 30,000 นครราชสีมา
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 20,000 - 30,000 ลพบุรี
Total 24 lists.