ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 16,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
sale ด่วนมาก!! 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผูัจัดการโครง/Project interior ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.