ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/หัวหน้าฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา งานสถาปัตย์โครงสร้าง (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟรแมนตกแต่งภายในอาวุโส (ด่วน) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แอดมินประชาสัมพันธ์ 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.