ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายประจำโครงการ Perfect Park ชัยพฤกษ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า – ดูแล Privilege... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการ ไอคอนโด เสรีไทย Urgent... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ด่วน วิศวกรสนาม ด่วนมาก!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า-ดูแล Privilege... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.