ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
FB ads manager 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Copywriter (TH & ENG) 20,000 - 30,000 สมุทรปราการ
Total 15 lists.