ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกรบริษัท ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ทนายความ ไม่ระบุ กาญจนบุรี
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ(จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ(จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกการเงิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
Total 20 lists.