ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call Center (ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย 5) ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ติดตามโจรกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ(ชั่วคราว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่่ตัดเครดิต(ชั่วคราว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.