ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน(ตำแหน่งShipping) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน(ตำแหน่งประสานงานทั่วไป) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ประจำตึกมณียา (ติดสถานีรถ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล**(ประจำสาขา สิงหนคร จังหวัดสงขลา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QC Transport **ประจำสาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 23 lists.