ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 10,000 - 15,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ 10,000 - 15,000 สุราษฎร์ธานี
พนักงานปฏิบัติการท่าเรือสมุย 9,000 - 9,500 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่การตลาด (งานขายเอเยนต์ซี่) ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
พนักงานจำหน่ายตั๋วประจำเกาะสมุย 9,000 - 9,500 สุราษฎร์ธานี
Total 34 lists.