ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ/การตลาด 10,000 - 12,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (สุราษฎร์ธานี) 15,000 - 20,000 สุราษฎร์ธานี
สมุห์บัญชี 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.