ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานแผนกผลิตไบโอดีเซล 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อ.เกาะสมุย) 20,000 - 30,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (เกาะสมุย) 10,000 - 12,000 -
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.