ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานดอนสัก) 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่) 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแผนกผลิตไบโอดีเซล 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแผนกการเงิน 9,500 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี
พนักงานจำหน่ายตั๋ว 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.