ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (สุราษฎร์ธานี) 15,000 - 20,000 สุราษฎร์ธานี
Hotel Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call center 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(IT Administrator) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ/การตลาด 10,000 - 12,000 สุราษฎร์ธานี
Total 12 lists.