ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานแผนกบุคคลและธุรการ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานจำหน่ายตั๋ว 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานการตลาด (เกาะพะงัน) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชาย) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่) 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.