ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
(คนพิการ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดรถ 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.