ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดรถ 9,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.