ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
AIS Call Center (ภาษาจีน /เกาหลี /ญี่ปุ่น /พม่า) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Serenade Personal Assistant English 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center ภาษาไทย 15,000 กรุงเทพมหานคร
Process Development Officer 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Service Quality Assurance (QA Eng / Thai) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.