ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Social Media Contact Center (Web Chat) ภาษาไทย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Serenade Personal Assistant English (PA Eng) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center ภาษาไทย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.