ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้ากองทุนเพื่อนักศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานประชุมสภาสถาบัน สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานแผนกลยุทธ์ สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรม สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 37 lists.