ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานแคชเชียร์หน้าลาน(ประจำจังหวัด ชลบุรี/ระยอง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานจัดเรียงสินค้า(ประจำจังหวัด ชลบุรี/ระยอง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานบริการอาหาร(ประจำจังหวัด ชลบุรี/ระยอง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานทำความสะอาด(ประจำจังหวัด ชลบุรี/ระยอง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานบริการน้ำมัน(ประจำจังหวัด ชลบุรี/ระยอง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 74 lists.