ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า... 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม(โยธา) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา 20,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.