ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา 20,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบ(ก่อสร้าง) กทม. 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคาไฟฟ้า/เครื่องกล 17,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างสำรวจ (Serveyor) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.